Případové studie- Energie Check

Případové studie
Energie Check

Kolej Volha funguje celoročně, kromě studentů totiž ubytovává i hotelové hosty. Proto se provozovateli velmi hodilo, že realizace úsporných opatření proběhla za plného provozu a navíc nezatížila její personál, protože vše provedli zaměstnanci firmy oekoplan. Studenti si teď užívají moderní vodovodní zařízení a provozovatel platí o 35 % nižší účty za vodu a její ohřev.

Ing. Stanislav Starý

ředitel

Správa účelových zařízení VŠCHT v Praze

O 30% nižší účet za vodu a její ohřev a o 15 % za elektrické osvětlení je pro studentské koleje velmi dobrý výsledek. Energetický audit, který proběhl před realizací, odhalil potenciál úspor nejen v oblasti hospodaření s vodou, ale i možnosti úspor elektřiny na osvětlení a výsledky odhady odborníků potvrdily.

Ludmila Horáčková

ředitelka kolejí VFU Brno

Kaunicovy studentské koleje

O 20 % nižší spotřeba vody a energie na její ohřev – to už se výrazně podepíše na provozních nákladech. Na Kociánce jsme provedli energetický audit budov a navrhli i zrealizovali nejefektivnější řešení úspor. Senioři tak mají nové perlátory, sprchové hadice i hlavice a při úpravách téměř nebyl narušen jejich komfort.Náklady na opatření přitom hradí Domov Kociánka až z dosažených úspor, což je pro něj jako pro rozpočtovou organizaci zásadní.

Ing. Tomáš Říčný

ředitel

Domov seniorů Kociánka

Je to skoro neuvěřitelné, ale chytrými opatřeními na úsporu vody můžete ušetřit i polovinu nákladů! Přesně to se povedlo na pražské vysokoškolské koleji Blanice, kde po realizaci našeho projektu spotřebovávají o 50% méně vody a v souvislosti s tím také energie na ohřev teplé užitkové vody.

Ing. Drahoslav Zerzáň

ředitel

Správa účelových zařízení VŠE v Praze

Nedostatek financí na úspory energie často zmaří jejich realizaci. Díky projektu Energie Check mohou budovy s velkým provozem a vysokou spotřebou energií splácet investice až z peněz, které jim díky úsporám zbudou. Na koleji Volha se podařilo ušetřit asi 40 % vody a tepla k jejímu ohřevu, je tedy pravděpodobné, že doba splácení bude kratší než obvyklé 3 roky.

Ing. Stanislav Starý

ředitelSpráva účelových zařízení VŠCHT v Praze

Energetický audit na koleji Vltava, která slouží studentům už od 70. let minulého století, ukázal velký potenciál úspor vody a energie na její ohřev. Během několika týdnů od zahájení projektu byla provedena navržená opatření, aniž by musel být přerušen provoz budovy. Nyní bude zřizovatel koleje splácet investice z dosažených úspor a po jejich splacení už se může těšit z daleko nižších účtů za vodu. Podařilo se totiž ušetřit 45% nákladů na vodu a její ohřev!

Nové vodovodní baterie, sprchové hlavice a perlátory. To všechno zvyšuje komfort studentů, jejichž domovem je po celý školní rok kolej Otava, ale i správců objektu, protože nová kvalitní zařízení nevyžadují téměř žádnou údržbu. Ani k výměně starých zařízení za úspornější nebyl personál koleje potřeba, vše proběhlo v režii firmy oekoplan za plného provozu. A navíc teď kolej spotřebovává o 35 méně % vody a energie na její ohřev.

Na kolejích se pohybuje velké množství osob a náklady na spotřebu vody a energií jsou tu vysoké. Právě proto se dobře hodí do programu Energie Check. Díky relativně jednoduchým opatřením se nám na Jarově povedlo ušetřit 50% nákladů na vodu a její ohřev a 20 % nákladů na elektřinu na osvětlení. Kvůli instalaci nových zařízení přitom nemusel být přerušen provoz budovy.

Ing. Drahoslav Zerzáň

ředitelSpráva účelových zařízení VŠE v Praze

Náklady na energie tvoří nemalou část rozpočtu provozovatelů budov. Kolej Jarov II spotřebovává díky našemu projektu o 45 % méně vody a energie na její ohřev a o 35 % elektrické energie na osvětlení. Náklady na realizaci opatření splácí z dosažených úspor, které jsou tak vysoké, že obvyklá doba splácení 3 roky bude v tomto případě pravděpodobně kratší.

Ing. Drahoslav Zerzáň

ředitelSpráva účelových zařízení VŠE v Praze

Úspora 20 % nákladů na vodu a její ohřev bez jakýchkoli vstupních nákladů? Zdá se vám to nemožné? V programu Energie Check je to realita. Náklady na energetický audit budovy i na realizaci navržených opatření totiž Nemocnice milosrdných bratří hradí až z dosažených úspor. Obvyklá doba splácení je u podobných projektů 3 roky.

Šest set tisíc korun je pro domov seniorů značně vysoká  částka. A právě tolik dokázali v Domově seniorů Věstonická v Brně ušetřit jen díky nižší spotřebě vody a tepla k jejímu ohřevu. A to vše pomocí úsporných opatření firmy oekoplan, která nemají nejmenší vliv na komfort ubytovaných seniorů.

Ing. Rudolf Nytl

ředitel

Domov pro seniory Věstonická

Zjistěte více

Popis 
služby

EnergieCheck Vám ušetří energie a navíc za ni nezaplatíte ani korunu.

Pomocí služby EnergieCheck Vám poskytneme profesionální náhled na Vaše stávající hospodaření. Zjistíme, kde a jak zbytečně plýtváte energiemi a navrhneme efektivní řešení, které Vám ušetří peníze.

více o službě

Zjistěte více

Ohlasy
na naši práci

Šetříme a navíc jsme odstranili
problémy s tlakem

Ing. Stanislav Starý

ředitel

Správa účelových zařízení VŠCHT v Praze

Zjistěte více

Časté
dotazy

Na jak dlouhou dobu se smlouva uzavírá?

Na základě smluvního vztahu splácíte námi provedené investice výhradně z úspor plynoucích z námi... více