Případové studie- Energie Check

Případové studie
Energie Check

Kolej Volha funguje celoročně, kromě studentů totiž ubytovává i hotelové hosty. Proto se provozovateli velmi hodilo, že realizace úsporných opatření proběhla za plného provozu a navíc nezatížila její personál, protože vše provedli zaměstnanci firmy oekoplan. Studenti si teď užívají moderní vodovodní zařízení a provozovatel platí o 35 % nižší účty za vodu a její ohřev.

Ing. Stanislav Starý

ředitel

Správa účelových zařízení VŠCHT v Praze

O 30% nižší účet za vodu a její ohřev a o 15 % za elektrické osvětlení je pro studentské koleje velmi dobrý výsledek. Energetický audit, který proběhl před realizací, odhalil potenciál úspor nejen v oblasti hospodaření s vodou, ale i možnosti úspor elektřiny na osvětlení a výsledky odhady odborníků potvrdily.

Ludmila Horáčková

ředitelka kolejí VFU Brno

Kaunicovy studentské koleje

O 20 % nižší spotřeba vody a energie na její ohřev – to už se výrazně podepíše na provozních nákladech. Na Kociánce jsme provedli energetický audit budov a navrhli i zrealizovali nejefektivnější řešení úspor. Senioři tak mají nové perlátory, sprchové hadice i hlavice a při úpravách téměř nebyl narušen jejich komfort.Náklady na opatření přitom hradí Domov Kociánka až z dosažených úspor, což je pro něj jako pro rozpočtovou organizaci zásadní.

Ing. Tomáš Říčný

ředitel

Domov seniorů Kociánka

Je to skoro neuvěřitelné, ale chytrými opatřeními na úsporu vody můžete ušetřit i polovinu nákladů! Přesně to se povedlo na pražské vysokoškolské koleji Blanice, kde po realizaci našeho projektu spotřebovávají o 50% méně vody a v souvislosti s tím také energie na ohřev teplé užitkové vody.

Ing. Drahoslav Zerzáň

ředitel

Správa účelových zařízení VŠE v Praze

Nedostatek financí na úspory energie často zmaří jejich realizaci. Díky projektu Energie Check mohou budovy s velkým provozem a vysokou spotřebou energií splácet investice až z peněz, které jim díky úsporám zbudou. Na koleji Volha se podařilo ušetřit asi 40 % vody a tepla k jejímu ohřevu, je tedy pravděpodobné, že doba splácení bude kratší než obvyklé 3 roky.

Ing. Stanislav Starý

ředitelSpráva účelových zařízení VŠCHT v Praze

Energetický audit na koleji Vltava, která slouží studentům už od 70. let minulého století, ukázal velký potenciál úspor vody a energie na její ohřev. Během několika týdnů od zahájení projektu byla provedena navržená opatření, aniž by musel být přerušen provoz budovy. Nyní bude zřizovatel koleje splácet investice z dosažených úspor a po jejich splacení už se může těšit z daleko nižších účtů za vodu. Podařilo se totiž ušetřit 45% nákladů na vodu a její ohřev!

Nové vodovodní baterie, sprchové hlavice a perlátory. To všechno zvyšuje komfort studentů, jejichž domovem je po celý školní rok kolej Otava, ale i správců objektu, protože nová kvalitní zařízení nevyžadují téměř žádnou údržbu. Ani k výměně starých zařízení za úspornější nebyl personál koleje potřeba, vše proběhlo v režii firmy oekoplan za plného provozu. A navíc teď kolej spotřebovává o 35 méně % vody a energie na její ohřev.

Na kolejích se pohybuje velké množství osob a náklady na spotřebu vody a energií jsou tu vysoké. Právě proto se dobře hodí do programu Energie Check. Díky relativně jednoduchým opatřením se nám na Jarově povedlo ušetřit 50% nákladů na vodu a její ohřev a 20 % nákladů na elektřinu na osvětlení. Kvůli instalaci nových zařízení přitom nemusel být přerušen provoz budovy.

Ing. Drahoslav Zerzáň

ředitelSpráva účelových zařízení VŠE v Praze

Náklady na energie tvoří nemalou část rozpočtu provozovatelů budov. Kolej Jarov II spotřebovává díky našemu projektu o 45 % méně vody a energie na její ohřev a o 35 % elektrické energie na osvětlení. Náklady na realizaci opatření splácí z dosažených úspor, které jsou tak vysoké, že obvyklá doba splácení 3 roky bude v tomto případě pravděpodobně kratší.

Ing. Drahoslav Zerzáň

ředitelSpráva účelových zařízení VŠE v Praze

Úspora 20 % nákladů na vodu a její ohřev bez jakýchkoli vstupních nákladů? Zdá se vám to nemožné? V programu Energie Check je to realita. Náklady na energetický audit budovy i na realizaci navržených opatření totiž Nemocnice milosrdných bratří hradí až z dosažených úspor. Obvyklá doba splácení je u podobných projektů 3 roky.

Šest set tisíc korun je pro domov seniorů značně vysoká  částka. A právě tolik dokázali v Domově seniorů Věstonická v Brně ušetřit jen díky nižší spotřebě vody a tepla k jejímu ohřevu. A to vše pomocí úsporných opatření firmy oekoplan, která nemají nejmenší vliv na komfort ubytovaných seniorů.

Ing. Rudolf Nytl

ředitel

Domov pro seniory Věstonická

Zjistěte více

Popis 
služby

EnergieCheck Vám ušetří energie a navíc za ni nezaplatíte ani korunu.

Pomocí služby EnergieCheck Vám poskytneme profesionální náhled na Vaše stávající hospodaření. Zjistíme, kde a jak zbytečně plýtváte energiemi a navrhneme efektivní řešení, které Vám ušetří peníze.

více o službě

Zjistěte více

Ohlasy
na naši práci

Šetříme, aniž bychom investovali

Ing. Tomáš Říčný

ředitel

Domov seniorů Kociánka

Zjistěte více

Časté
dotazy

Na jak dlouhou dobu se smlouva uzavírá?

Na základě smluvního vztahu splácíte námi provedené investice výhradně z úspor plynoucích z námi... více